BODWELL HIGH SCHOOL

โรงเรียนประจำในแคนาดา

วิดีโอทางการเกี่ยวกับโรงเรียน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bodwell High School โปรดดูวิดีโอความยาวสั้นของเรา

Bodwell High School เป็นโรงเรียนประจำแบบเอกชนชายหญิงของประเทศแคนาดาที่ให้การศึกษาในระดับชั้น 8-12 และหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย โรงเรียน Bodwell High School ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีทัศนียภาพสวยงามของเมือง Vancouver, British Columbia โรงเรียนได้รับการรับรองและตรวจสอบโดยกระทรวงการศึกษาของ British Columbia และเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในบรรดาโรงเรียนประจำของแคนาดา นักเรียนที่จบการศึกษาส่วนใหญ่ของ Bodwell (97%) ประสบความสำเร็จในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และหลาย ๆ คนเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

ขณะที่มุ่งมั่นในการทำให้วัตถุประสงค์หลักของการประสบความสำเร็จในการได้รับความรู้ทางการศึกษา Bodwell ยังให้ความสนใจอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางร่างกาย ด้านสุนทรียศาสตร์ และด้านวัฒนธรรมอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนก้าวขึ้นเป็นเยาวชนที่มีความรอบรู้และมีความสมดุล

Star Awards Winner
รางวัลโรงเรียนมัธยมปลายแห่งปี 2014 & 2015 ของ STM!

Bodwell ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Study Travel Magazine นิตยสารผู้นำในอุตสาหกรรม และทางโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนมัธยมปลายแห่งปีสำหรับปี 2014 และอีกครั้งในปี 2015 รางวัล

ส่งข้อมูลถึงเรา!

Fill out my online form.
boarding school expansion
พิธีเปิด - 7 กันยายน 2017

คำกล่าวชื่นชมจากนักเรียน

Zachary จากแคนาดา

Zachary พูดคุยถึงประสบการณ์ของตนที่ Bodwell High School

นักเรียนที่มีความหลากหลาย

มีความรู้สึกอย่างไรที่สำเร็จการศึกษาจาก Bodwell High School

คำกล่าวชื่นชมจากผู้ปกครอง

ขอบคุณที่ดูแลบุตรสาวของดิฉัน "Irina ได้ใช้เวลาสี่ภาคการศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่โรงเรียน ในฐานะผู้ปกครองไม่มีคำกล่าวใดที่จะสามารถแสดงความรู้สึกขอบคุณที่มีต่อคุณได้ บุตรสาวของดิฉันเข้าชั้นเรียนด้วยความสนุกเพลิดเพลิน ทั้งนี้เป็นเพราะคุณครูของโรงเรียน เธอสนุกกับการเรียนและเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เธอได้ใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุดพักผ่อนที่โรงเรียน เธอได้เข้าพักในห้องที่สะอาด ได้รับประทานอาหารเช้าและอาหารเย็นแสนอร่อย ทั้งนี้เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ปรุงอาหารและเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค เธอได้รู้จักกับเพื่อน ๆ จากประเทศต่าง ๆ ต้องขอขอบคุณทุก ๆ คนที่โรงเรียน " ผู้ปกครองนักเรียนของ Bodwell

สถิติของมหาวิทยาลัย

ทีมงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและด้านอาชีพของ Bodwell ได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนำเสนองานในด้านการแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยจำนวนมาก ทีมงานสนับสนุนให้นักเรียนทำการเลือกและสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วทั้งแคนาดา สหรัฐฯ และทั่วโลก

ในปี 2016 ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 163 คน ได้รับข้อเสนอตอบรับเข้าศึกษาต่อจำนวนทั้งสิ้น 337 ข้อเสนอ จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน 92 แห่ง ในจำนวน 12 ประเทศ

97%

ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาของเราได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

[visualizer id="18050"]

เกี่ยวกับโปรแกรม

หลักสูตรของ Bodwell High School ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเป็นหลักสูตรที่มีความหมาย มีความหลากหลาย มีความสมดุลและที่สำคัญที่สุดเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาส่วนบุคคล ทางสติปัญญาและทางร่างกายที่ประสานสอดคล้องกัน Bodwell ยังดำเนินการปรับปรุงและดำเนินหลักสูตรที่ยึดถือมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการแห่ง British Columbia

ด้วยความมุ่งมั่นต่อการศึกษาที่ก้าวหน้ามีนวัตกรรม Bodwell จัดหาแล็บท็อปที่เหมาะสมสำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาวิจัยทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียนทุกคน ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์อย่างเช่น  Microsoft Office 365, Adobe Creative Cloud เป็นต้น ทีมงานเฉพาะด้าน IT ของเราจะให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งการจัดตารางเวลาและตรวจติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับเนื้อหาที่เหมาะสมอีกด้วย

ครูผู้สอบที่ Bodwell ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ผู้ที่พร้อมที่จะรับฟังและให้ความช่วยเหลือ

Experienced teachers
Music Students

ตารางเรียนสามภาคการศึกษา – ปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสามภาคเรียน: ภาคฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-ธันวาคม) ภาคฤดูหนาว (มกราคม-เมษายน) และภาคฤดูร้อน (เมษายน-กรกฎาคม) นักเรียนใหม่สามารถเริ่มเข้าเรียนได้ในช่วงเริ่มต้นการศึกษาของทุกภาคการศึกษา ระบบสามภาคเรียนทำให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมของโรงเรียนได้เร็วขึ้นและทำให้เรียนจบ 3 ชั้นเรียนในเวลา 2 ปีได้หากต้องการ

นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมในหลักสูตรการศึกษาพิเศษด้านกีฬาและกิจกรรมอื่น ๆ ทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและสันทนาการจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงการเดินทางทัศนศึกษาที่โรงละคร การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ การเดินทางไปยังเมืองอื่น ๆ ในแคนาดา ฯลฯ

นอกเหนือไปจากการเรียนวิชาต่าง ๆ เป็นเวลารวม 30 ชั่วโมงในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้ว นักเรียนทุกคนจะเข้าร่วมในชั้นเรียนเสริมเป็นเวลาสามชั่วโมงในช่วงเช้าของทุกวันเสาร์ ในแต่ละภาคการศึกษานักเรียนจะลงทะเบียนในหลักสูตรวันเสาร์ โดยลงเรียนหนึ่งในสาขาวิชาดังต่อไปนี้: -วิชาเสริมภาษาอังกฤษ (English Enrichment)-การเป็นพลเมืองของโลก (Global Citizenship) -ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอาชีพ (Career Exposure) -การศึกษานอกสถานที่และกีฬา (Outdoor Education & Sports) -สื่อใหม่ประเภทต่าง (New Media) และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ในแต่ละภาคการศึกษานักเรียนจะได้รับการแนะนำเพื่อทำการเลือกและสมัครลงทะเบียนหลักสูตรวันเสาร์ ซึ่งจะมีการวัดผลและรวมเข้าไว้ในใบรายงานผลการเรียน

extracurricular activities
boarding school program

นักเรียนจะอาศัยอยู่ในหอพักที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียน (ได้รับการออกแบบให้รองรับนักเรียนได้มากกว่า 500 คน) ห้องพัก (ความจุ 2-4 คน) มีวิวที่สวยงามของเทือกเขาและอ่าว นักเรียนจะพักอาศัยในหอพักแยกเยาวชนชายหญิง โดยอยู่ภายใต้การดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยผู้ให้คำปรึกษาด้านเยาวชน

นักเรียนประจำของเราได้รับทักษะที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตในสี่สาขาดังต่อไปนี้: ทักษะในการดูแลรับผิดชอบตนเอง ทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์ การวางแผนส่วนบุคคลและความเป็นผู้นำ

นักเรียนใหม่ทุกคนจะเริ่มต้นด้วยโปรแกรมนักเรียนประจำ เมื่อสำเร็จโปรแกรมนักเรียนประจำแล้ว นักเรียนสามารถสมัครเพื่อย้ายไปสู่โปรแกรมโฮมสเตย์ของ Bodwell

โปรแกรมโฮมสเตย์ - อีกหนึ่งตัวเลือกคือการเข้าพักในโฮมสเตย์ ที่ครอบครัวในแคนาดาได้รับการคัดเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยที่นักเรียนจะได้เข้าพักในห้องพักส่วนตัวของตน

homestay program

ตารางเวลาปกติในแต่ละวัน

หลักสูตร 6 L ของเรา – การมีความรอบรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล | พื้นฐานสำคัญของชีวิตที่ประสบความสำเร็จ | ที่ Bodwell เราเชื่ออย่างยิ่งว่าเป้าหมายการศึกษาที่มีประสิทธิภาพบางเป้าหมายทำงานร่วมกันเพื่อชี้แนะแนวทางการพัฒนาลักษณะนิสัยของเยาวชนให้มีความสมดุล แนวความคิดนี้เป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างในการดำเนินงานของเราที่ Bodwell ซึ่ง “6 L” ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของแนวความคิดดังกล่าว แต่ละ L คือส่วนสำคัญของประสบการณ์ที่ Bodwell ทั้งในแง่ของโปรแกรมการศึกษาและโปรแกรมโรงเรียนประจำ

"ระบบของบ้านพัก" – เมื่อมาถึง นักเรียนจะได้รับการจัดให้เข้าพักในหนึ่งใน "บ้านพัก" จากจำนวนทั้งหมดหกหลัง ซึ่งพลเมืองของสังคมในอนาคตเหล่านี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมที่จำเป็นต้องใช้ในการอยู่อาศัยร่วมกัน ค่านิยมซึ่งมีอยู่โดยทั่วไปในสังคมมากมายทั่วโลก นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสมอภาคและความยุติธรรมทางสังคม แนวทางแก้ไขความขัดแย้งที่ไม่ใช้ความรุนแรงและเป็นไปในทางสันติ การทำความเข้าใจและการยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง ความเห็นอกเห็นใจและการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นและการให้เกียรติต่อศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล

LEARN

house_2017_courage-150x154

บ้านแห่งความกล้าหาญ

เรียนรู้เพื่อความก้าวหน้าด้วยภาษาอังกฤษ

ในการเดินทางไปสู่อีกประเทศหนึ่งและเรียนรู้ภาษาใหม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความกล้าหาญ  การก้าวผ่านความหวาดกลัวต่อความล้มเหลวและการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการฟื้นตัวและความไม่ย่อท้อเป็นสิ่งสำคัญ “ความกล้าหาญ” เป็นแนวความคิดเชิงบวกแบบลงมือปฏิบัติที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายเพื่อประสบความสำเร็จ

LIBERATE

house_2017_discovery-150x154

บ้านแห่งการค้นพบ

ปลดปล่อยความคิดทางด้านวิชาการให้เป็นอิสระ

กระบวนการในการสำรวจค้นพบเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นของการเรียนรู้ นักเรียนจะได้สำรวจค้นพบแนวคิด ความสนใจ พร้อมทั้ง “สถานที่” และเป้าหมายในการแสวงหาใหม่ ๆ “การค้นพบ” เป็นคำที่แสดงความห้าวหาญ สื่อถึงการออกสำรวจค้นหาและการปลดปล่อยให้มีเสรีภาพ

LIVE

house_2017_spirit-150x154

บ้านแห่งจิตวิญญาณ

ใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉงและดีต่อสุขภาพ

คำว่าจิตวิญญาณคือสิ่งที่ถือว่านำพละกำลังและชีวิตมาให้กับตัวเรา จิตวิญญาณของสถานศึกษา จิตวิญญาณของทีมและจิตวิญญาณของวัยรุ่นต่างเป็นสิ่งอธิบายและบ่งบอกถึงความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ คำว่า “จิตวิญญาณ” เป็นแนวความคิดที่แสดงถึงความมีชีวิตชีวาและกระฉับกระเฉง ซึ่งส่งเสริมแนวทางแบบกระตือรือร้นของการเป็นอยู่และความเจริญก้าวหน้า

LEAD

house_2017_unity-150x154

บ้านแห่งความสามัคคี

มีความเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

ความสามัคคีบ่งบอกถึงความเป็นหนึ่งเดียวและความสมบูรณ์โดยไม่มีการแบ่งแยก ผู้นำจำเป็นต้องนำพาผู้คนมารวมและเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างให้เกิดความก้าวหน้าและการพัฒนา “ความสามัคคี” เป็นแนวความคิดทรงพลังที่ท้าทายเราให้มองข้ามการแบ่งแยกและขอบเขตที่ขวางกั้นระหว่างผู้คน

LOOK

house_2017_legacy-150x154

บ้านแห่งการสืบทอดคุณค่า

สะท้อนความคิดภายในตนเองและมองไปยังอนาคต

คำว่าการสืบทอดคุณค่าอธิบายถึงสิ่งที่เราตัดสินใจกระทำให้บรรลุผลสำเร็จในชีวิต เป็นเป้าหมายหลักของเรา เพื่อทิ้งไว้เป็นมรดกอันดีงามให้บุคคลรุ่นต่อไปได้รับประโยชน์ เราปรารถนาให้นักเรียนของเราได้สะท้อนความคิดภายในดูว่าตอนนี้ตัวเองเป็นใครและต้องการเป็นใครในอนาคต “การสืบทอดคุณค่า” เป็นแนวคิดที่มีความเป็นผู้ใหญ่และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิด การลงมือปฏิบัติและค้นหาความหมาย

LOVE

house_2017_harmony-150x154

บ้านแห่งความสมานฉันท์

รักโลกและเพื่อนมนุษย์

ความสมานฉันท์ปรองดองเป็นภาวะแห่งสันติหรือความสมดุล – เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกันเพื่อทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและหาทางจัดการกับความแตกต่างที่มีเหล่านี้ การสร้างความสมานฉันท์ไม่ใช่เรื่องง่าย ความสมานฉันท์เป็นการปฏิบัติที่สมดุลต่อเนื่องในการประนีประนอมและดูแลเอาใจใส่ การสร้าง “ความสมานฉันท์” คือสิ่งที่ทำให้ความหลากหลายยืนหยัดอยู่ได้ โดยใช้เวลาและความอุตสาหะ

ตารางเวลาปกติในแต่ละวัน

ประโยชน์ของโปรแกรมโรงเรียนประจำ

ประโยชน์ที่แท้จริงของโปรแกรมโรงเรียนประจำของ Bodwell คืออะไร

7:00 ... ตื่นนอน
7:30 - 8:00 ... อาหารเช้า
8:20 - 11:30 ... เข้าชั้นเรียน
11:30 - 12:10 ... อาหารกลางวัน
12:10 - 15:30 ... เข้าชั้นเรียน
15:30 - 17:30 ... กิจกรรมกีฬาและการศึกษาพิเศษ
17:30 - 18:30 ... อาหารเย็น
18:30 - 20:00 ... เวลาว่าง
20:00 - 21:30 ... ช่วงเวลาทำการบ้าน
22:00 - 22:30 ... อาหารว่างรอบดึก
22:30 ... เคอร์ฟิว
ชีวิตในโรงเรียนประจำ - มุมมองของนักเรียน

ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมโรงเรียนประจำ

สถานที่ตั้งของเรา

เมืองตอนเหนือของ Vancouver เป็นชุมชนที่ปลอดภัยและเป็นมิตร ซึ่งเต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงาม แวดล้อมไปด้วยภูเขาที่สวยงามทางตอนเหนือและชายหาดที่งดงามทางตอนใต้ วิทยาเขตที่มีพื้นที่ 70000 ตารางเมตร สามารถมองเห็นทะเลและอยู่ไม่ห่างจากสวนสาธารณะของเมือง

สถานประกอบการอำนวยความสะดวกที่มีความทันสมัย ซึ่งมีสระว่ายน้ำในร่มหนึ่งสระ โรงยิม 2 แห่ง โรงละครสำหรับใช้ในการเรียนการสอน 2 แห่ง ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดและห้องดนตรี นอกจากนี้ Bodwell ยังนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับทุกชั้นเรียน โดยติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น SMARTBoard หรือจอโทรทัศน์ความละเดียดสูง

Our Location

เดินเยี่ยมชมภายในโรงเรียนของเรา

ใช้ลูกศรที่ปรากฏอยู่ที่พื้นเพื่อนำทางเข้าสู่อาคาร เคลื่อนโทรศัพท์เพื่อชมทิศทางแบบ 360 องศา หรือดูบนจอคอมพิวเตอร์ คลิกที่เมาส์บนหน้าต่างการเยี่ยมชมค้างไว้เพื่อเคลื่อนย้ายไปรอบ ๆ บริเวณ คลิกที่ตัวเลขทางด้านขวาเพื่อไปยังชั้นอื่น ๆ ของโรงเรียน

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ BODWELL

• ประเภทของโรงเรียน: โรงเรียนประจำแบบเอกชนรองรับนักเรียนชายหญิงตั้งแต่เกรด 8-12
• ปีที่ก่อตั้ง: 1991
• อายุของนักเรียน: 13-18 ปี
• จำนวนนักเรียน: เฉลี่ยประมาณ 600 คน จากประเทศต่าง ๆ จำนวนมากกว่า 40 ประเทศ
• ขนาดชั้นเรียนเฉลี่ย: 18 (สูงสุด 24)
• จำนวนพื้นที่รองรับนักเรียนประจำ: 500
• ศูนย์ให้ความช่วยเหลือนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง ดำเนินงานโดยทีมงานเจ้าหน้าที่มืออาชีพกว่า 100 คน

• ระบบสามภาคการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ทำให้สามารถสำเร็จการศึกษาในโปรแกรมแบบสามปีได้ภายในสองปี นักเรียนมีโอกาสเริ่มต้นภาคการศึกษาในเดือนกันยายน มกราคม หรือเมษายน
• โปรแกรมที่นำเสนอ: ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยม (Dogwood Diploma) ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของ British Columbia การเตรียมพร้อมด้านวิชาการ หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยม และการเตรียมความพร้อมการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
• นักเรียนที่จบการศึกษาส่วนใหญ่สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ

• วิธีการเข้าหาดูแลนักเรียนแต่ละคนอย่างทั่วถึง สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ห้องเรียนที่กว้างขวาง
• ที่พักในหอพักในพื้นที่ของโรงเรียนหรือการเข้าพักอาศัยกับครอบครัวชาวแคนาดา
• โปรแกรมส่งเสริมด้านกีฬาและกิจกรรมด้านวัฒนธรรม โรงเรียนมีสระว่ายน้ำในร่มหนึ่งสระ โรงยิม 2 แห่ง โรงละครสำหรับการเรียนการสอน 2 แห่ง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด และห้องดนตรี
• ค่าธรรมเนียมการศึกษา (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด) สำหรับ 2 ภาคการศึกษา อยู่ที่ $38,600 CAD ในการเข้าศึกษาแบบประจำ

พร้อมแล้วหรือยังสำหรับก้าวแรก

Josephine

ติดต่อเรา!

สำหรับข้อมูลการรับสมัคร ราคา และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับโรงเรียน กรุณาติดต่อ Josephine Lee หรือหนึ่งในผู้แทนการศึกษาของเราในเมืองที่อยู่ใกล้คุณ

ติดตามเรา!

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

สถาบันที่เกี่ยวข้อง

BC Ministry of Education
Study in BC Canada
The College Board - AP
FISA BC