BODWELL HIGH SCHOOL

โรงเรียนประจำในแคนาดา

video
วิดีโอทางการเกี่ยวกับโรงเรียน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bodwell High School โปรดดูวิดีโอความยาวสั้นของเรา

Bodwell High School เป็นโรงเรียนประจำแบบเอกชนชายหญิงของประเทศแคนาดาที่ให้การศึกษาในระดับชั้น 8-12 และหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย โรงเรียน Bodwell High School ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีทัศนียภาพสวยงามของเมือง Vancouver, British Columbia โรงเรียนได้รับการรับรองและตรวจสอบโดยกระทรวงการศึกษาของ British Columbia และเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในบรรดาโรงเรียนประจำของแคนาดา นักเรียนที่จบการศึกษาส่วนใหญ่ของ Bodwell (97%) ประสบความสำเร็จในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และหลาย ๆ คนเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

ขณะที่มุ่งมั่นในการทำให้วัตถุประสงค์หลักของการประสบความสำเร็จในการได้รับความรู้ทางการศึกษา Bodwell ยังให้ความสนใจอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางร่างกาย ด้านสุนทรียศาสตร์ และด้านวัฒนธรรมอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนก้าวขึ้นเป็นเยาวชนที่มีความรอบรู้และมีความสมดุล

ติดตามเรา!

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

ส่งข้อมูลถึงเรา!

Fill out my online form.

คำกล่าวชื่นชมจากนักเรียน

video
Zachary จากแคนาดา

Zachary พูดคุยถึงประสบการณ์ของตนที่ Bodwell High School

video
นักเรียนที่มีความหลากหลาย

มีความรู้สึกอย่างไรที่สำเร็จการศึกษาจาก Bodwell High School

คำกล่าวชื่นชมจากผู้ปกครอง

ขอบคุณที่ดูแลบุตรสาวของดิฉัน "Irina ได้ใช้เวลาสี่ภาคการศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่โรงเรียน ในฐานะผู้ปกครองไม่มีคำกล่าวใดที่จะสามารถแสดงความรู้สึกขอบคุณที่มีต่อคุณได้ บุตรสาวของดิฉันเข้าชั้นเรียนด้วยความสนุกเพลิดเพลิน ทั้งนี้เป็นเพราะคุณครูของโรงเรียน เธอสนุกกับการเรียนและเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เธอได้ใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุดพักผ่อนที่โรงเรียน เธอได้เข้าพักในห้องที่สะอาด ได้รับประทานอาหารเช้าและอาหารเย็นแสนอร่อย ทั้งนี้เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ปรุงอาหารและเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค เธอได้รู้จักกับเพื่อน ๆ จากประเทศต่าง ๆ ต้องขอขอบคุณทุก ๆ คนที่โรงเรียน " ผู้ปกครองนักเรียนของ Bodwell

สถิติของมหาวิทยาลัย

ทีมงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและด้านอาชีพของ Bodwell ได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนำเสนองานในด้านการแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยจำนวนมาก ทีมงานสนับสนุนให้นักเรียนทำการเลือกและสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วทั้งแคนาดา สหรัฐฯ และทั่วโลก

Thai97

เกี่ยวกับโปรแกรม

หลักสูตรของ Bodwell High School ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเป็นหลักสูตรที่มีความหมาย มีความหลากหลาย มีความสมดุลและที่สำคัญที่สุดเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาส่วนบุคคล ทางสติปัญญาและทางร่างกายที่ประสานสอดคล้องกัน Bodwell ยังดำเนินการปรับปรุงและดำเนินหลักสูตรที่ยึดถือมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการแห่ง British Columbia

ด้วยความมุ่งมั่นต่อการศึกษาที่ก้าวหน้ามีนวัตกรรม Bodwell จัดหาแล็บท็อปที่เหมาะสมสำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาวิจัยทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียนทุกคน ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์อย่างเช่น  Microsoft Office 365, Adobe Creative Cloud เป็นต้น ทีมงานเฉพาะด้าน IT ของเราจะให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งการจัดตารางเวลาและตรวจติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับเนื้อหาที่เหมาะสมอีกด้วย

ครูผู้สอบที่ Bodwell ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ผู้ที่พร้อมที่จะรับฟังและให้ความช่วยเหลือ

Experienced teachers
extracurricular activities

นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมในหลักสูตรการศึกษาพิเศษด้านกีฬาและกิจกรรมอื่น ๆ ทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและสันทนาการจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงการเดินทางทัศนศึกษาที่โรงละคร การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ การเดินทางไปยังเมืองอื่น ๆ ในแคนาดา ฯลฯ

นอกเหนือไปจากการเรียนวิชาต่าง ๆ เป็นเวลารวม 38 ชั่วโมงในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้ว นักเรียนทุกคนจะเข้าร่วมในชั้นเรียนเสริมเป็นเวลาสามชั่วโมงในช่วงเช้าของทุกวันเสาร์ ในแต่ละภาคการศึกษานักเรียนจะลงทะเบียนในหลักสูตรวันเสาร์ โดยลงเรียนหนึ่งในสาขาวิชาดังต่อไปนี้: -วิชาเสริมภาษาอังกฤษ (English Enrichment)-การเป็นพลเมืองของโลก (Global Citizenship) -ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอาชีพ (Career Exposure) -การศึกษานอกสถานที่และกีฬา (Outdoor Education & Sports) -สื่อใหม่ประเภทต่าง (New Media) และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ในแต่ละภาคการศึกษานักเรียนจะได้รับการแนะนำเพื่อทำการเลือกและสมัครลงทะเบียนหลักสูตรวันเสาร์ ซึ่งจะมีการวัดผลและรวมเข้าไว้ในใบรายงานผลการเรียน

นักเรียนจะอาศัยอยู่ในหอพักที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียน (ได้รับการออกแบบให้รองรับนักเรียนได้มากกว่า 550 คน) ห้องพัก (ความจุ 3-4 คน) มีวิวที่สวยงามของเทือกเขาและอ่าว นักเรียนจะพักอาศัยในหอพักแยกเยาวชนชายหญิง โดยอยู่ภายใต้การดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยผู้ให้คำปรึกษาด้านเยาวชน

นักเรียนประจำของเราได้รับทักษะที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตในสี่สาขาดังต่อไปนี้: ทักษะในการดูแลรับผิดชอบตนเอง ทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์ การวางแผนส่วนบุคคลและความเป็นผู้นำ

boarding school program

นักเรียนใหม่ทุกคนจะเริ่มต้นด้วยโปรแกรมนักเรียนประจำ เมื่อสำเร็จโปรแกรมนักเรียนประจำแล้ว นักเรียนสามารถสมัครเพื่อย้ายไปสู่โปรแกรมโฮมสเตย์ของ Bodwell

โปรแกรมโฮมสเตย์ - อีกหนึ่งตัวเลือกคือการเข้าพักในโฮมสเตย์ ที่ครอบครัวในแคนาดาได้รับการคัดเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยที่นักเรียนจะได้เข้าพักในห้องพักส่วนตัวของตน

homestay program

สถานที่ตั้งของเรา

เมืองตอนเหนือของ Vancouver เป็นชุมชนที่ปลอดภัยและเป็นมิตร ซึ่งเต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงาม แวดล้อมไปด้วยภูเขาที่สวยงามทางตอนเหนือและชายหาดที่งดงามทางตอนใต้ วิทยาเขตที่มีพื้นที่ 70000 ตารางเมตร สามารถมองเห็นทะเลและอยู่ไม่ห่างจากสวนสาธารณะของเมือง

สถานประกอบการอำนวยความสะดวกที่มีความทันสมัย ซึ่งมีสระว่ายน้ำในร่มหนึ่งสระ โรงยิม 2 แห่ง โรงละครสำหรับใช้ในการเรียนการสอน 2 แห่ง ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดและห้องดนตรี นอกจากนี้ Bodwell ยังนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับทุกชั้นเรียน โดยติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น SMARTBoard หรือจอโทรทัศน์ความละเดียดสูง

สมัครออนไลน์

สถาบันที่เกี่ยวข้อง

BC Ministry of Education
Study in BC Canada
The College Board - AP
FISA BC