BODWELL HIGH SCHOOL

โรงเรียนประจำในแคนาดา

video
วิดีโอทางการเกี่ยวกับโรงเรียน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bodwell High School โปรดดูวิดีโอความยาวสั้นของเรา

Bodwell High School เป็นโรงเรียนประจำแบบเอกชนชายหญิงของประเทศแคนาดาที่ให้การศึกษาในระดับชั้น 8-12 และหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย โรงเรียน Bodwell High School ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีทัศนียภาพสวยงามของเมือง Vancouver, British Columbia โรงเรียนได้รับการรับรองและตรวจสอบโดยกระทรวงการศึกษาของ British Columbia และเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในบรรดาโรงเรียนประจำของแคนาดา นักเรียนที่จบการศึกษาส่วนใหญ่ของ Bodwell (97%) ประสบความสำเร็จในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และหลาย ๆ คนเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

ขณะที่มุ่งมั่นในการทำให้วัตถุประสงค์หลักของการประสบความสำเร็จในการได้รับความรู้ทางการศึกษา Bodwell ยังให้ความสนใจอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางร่างกาย ด้านสุนทรียศาสตร์ และด้านวัฒนธรรมอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนก้าวขึ้นเป็นเยาวชนที่มีความรอบรู้และมีความสมดุล

ติดตามเรา!

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

ส่งข้อมูลถึงเรา!

Fill out my online form.
Thuy-ChauPhan-removebg-preview

ติดต่อเรา!

สำหรับข้อมูลการรับสมัคร ราคา และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับโรงเรียน กรุณาติดต่อ Thuy-Chau Phan หรือหนึ่งในผู้แทนการศึกษาของเราในเมืองที่อยู่ใกล้คุณ

คำกล่าวชื่นชมจากนักเรียน

video
Zachary จากแคนาดา

Zachary พูดคุยถึงประสบการณ์ของตนที่ Bodwell High School

video
นักเรียนที่มีความหลากหลาย

มีความรู้สึกอย่างไรที่สำเร็จการศึกษาจาก Bodwell High School

คำกล่าวชื่นชมจากผู้ปกครอง

ขอบคุณที่ดูแลบุตรสาวของดิฉัน "Irina ได้ใช้เวลาสี่ภาคการศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่โรงเรียน ในฐานะผู้ปกครองไม่มีคำกล่าวใดที่จะสามารถแสดงความรู้สึกขอบคุณที่มีต่อคุณได้ บุตรสาวของดิฉันเข้าชั้นเรียนด้วยความสนุกเพลิดเพลิน ทั้งนี้เป็นเพราะคุณครูของโรงเรียน เธอสนุกกับการเรียนและเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เธอได้ใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุดพักผ่อนที่โรงเรียน เธอได้เข้าพักในห้องที่สะอาด ได้รับประทานอาหารเช้าและอาหารเย็นแสนอร่อย ทั้งนี้เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ปรุงอาหารและเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค เธอได้รู้จักกับเพื่อน ๆ จากประเทศต่าง ๆ ต้องขอขอบคุณทุก ๆ คนที่โรงเรียน " ผู้ปกครองนักเรียนของ Bodwell

สถิติของมหาวิทยาลัย

ทีมงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและด้านอาชีพของ Bodwell ได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนำเสนองานในด้านการแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยจำนวนมาก ทีมงานสนับสนุนให้นักเรียนทำการเลือกและสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วทั้งแคนาดา สหรัฐฯ และทั่วโลก

ใน๒๐๑๙, บัณฑิตได้รับข้อเสนอจาก๑๑๒มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยใน16ประเทศ.

Thai97

เกี่ยวกับโปรแกรม

หลักสูตรของ Bodwell High School ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเป็นหลักสูตรที่มีความหมาย มีความหลากหลาย มีความสมดุลและที่สำคัญที่สุดเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาส่วนบุคคล ทางสติปัญญาและทางร่างกายที่ประสานสอดคล้องกัน Bodwell ยังดำเนินการปรับปรุงและดำเนินหลักสูตรที่ยึดถือมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการแห่ง British Columbia

ด้วยความมุ่งมั่นต่อการศึกษาที่ก้าวหน้ามีนวัตกรรม Bodwell จัดหาแล็บท็อปที่เหมาะสมสำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาวิจัยทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียนทุกคน ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์อย่างเช่น  Microsoft Office 365, Adobe Creative Cloud เป็นต้น ทีมงานเฉพาะด้าน IT ของเราจะให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งการจัดตารางเวลาและตรวจติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับเนื้อหาที่เหมาะสมอีกด้วย

ครูผู้สอบที่ Bodwell ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ผู้ที่พร้อมที่จะรับฟังและให้ความช่วยเหลือ

Experienced teachers
extracurricular activities

นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมในหลักสูตรการศึกษาพิเศษด้านกีฬาและกิจกรรมอื่น ๆ ทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและสันทนาการจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงการเดินทางทัศนศึกษาที่โรงละคร การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ การเดินทางไปยังเมืองอื่น ๆ ในแคนาดา ฯลฯ

นอกเหนือไปจากการเรียนวิชาต่าง ๆ เป็นเวลารวม 38 ชั่วโมงในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้ว นักเรียนทุกคนจะเข้าร่วมในชั้นเรียนเสริมเป็นเวลาสามชั่วโมงในช่วงเช้าของทุกวันเสาร์ ในแต่ละภาคการศึกษานักเรียนจะลงทะเบียนในหลักสูตรวันเสาร์ โดยลงเรียนหนึ่งในสาขาวิชาดังต่อไปนี้: -วิชาเสริมภาษาอังกฤษ (English Enrichment)-การเป็นพลเมืองของโลก (Global Citizenship) -ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอาชีพ (Career Exposure) -การศึกษานอกสถานที่และกีฬา (Outdoor Education & Sports) -สื่อใหม่ประเภทต่าง (New Media) และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ในแต่ละภาคการศึกษานักเรียนจะได้รับการแนะนำเพื่อทำการเลือกและสมัครลงทะเบียนหลักสูตรวันเสาร์ ซึ่งจะมีการวัดผลและรวมเข้าไว้ในใบรายงานผลการเรียน

นักเรียนจะอาศัยอยู่ในหอพักที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียน (ได้รับการออกแบบให้รองรับนักเรียนได้มากกว่า 550 คน) ห้องพัก (ความจุ 3-4 คน) มีวิวที่สวยงามของเทือกเขาและอ่าว นักเรียนจะพักอาศัยในหอพักแยกเยาวชนชายหญิง โดยอยู่ภายใต้การดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยผู้ให้คำปรึกษาด้านเยาวชน

นักเรียนประจำของเราได้รับทักษะที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตในสี่สาขาดังต่อไปนี้: ทักษะในการดูแลรับผิดชอบตนเอง ทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์ การวางแผนส่วนบุคคลและความเป็นผู้นำ

boarding school program

นักเรียนใหม่ทุกคนจะเริ่มต้นด้วยโปรแกรมนักเรียนประจำ เมื่อสำเร็จโปรแกรมนักเรียนประจำแล้ว นักเรียนสามารถสมัครเพื่อย้ายไปสู่โปรแกรมโฮมสเตย์ของ Bodwell

โปรแกรมโฮมสเตย์ - อีกหนึ่งตัวเลือกคือการเข้าพักในโฮมสเตย์ ที่ครอบครัวในแคนาดาได้รับการคัดเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยที่นักเรียนจะได้เข้าพักในห้องพักส่วนตัวของตน

homestay program

สถานที่ตั้งของเรา

เมืองตอนเหนือของ Vancouver เป็นชุมชนที่ปลอดภัยและเป็นมิตร ซึ่งเต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงาม แวดล้อมไปด้วยภูเขาที่สวยงามทางตอนเหนือและชายหาดที่งดงามทางตอนใต้ วิทยาเขตที่มีพื้นที่ 70000 ตารางเมตร สามารถมองเห็นทะเลและอยู่ไม่ห่างจากสวนสาธารณะของเมือง

สถานประกอบการอำนวยความสะดวกที่มีความทันสมัย ซึ่งมีสระว่ายน้ำในร่มหนึ่งสระ โรงยิม 2 แห่ง โรงละครสำหรับใช้ในการเรียนการสอน 2 แห่ง ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดและห้องดนตรี นอกจากนี้ Bodwell ยังนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับทุกชั้นเรียน โดยติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น SMARTBoard หรือจอโทรทัศน์ความละเดียดสูง

สมัครออนไลน์

สถาบันที่เกี่ยวข้อง

BC Ministry of Education
Study in BC Canada
The College Board - AP
FISA BC