BODWELL HIGH SCHOOL

โรงเรียนประจำในแคนาดา

วิดีโอทางการเกี่ยวกับโรงเรียน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bodwell High School โปรดดูวิดีโอความยาวสั้นของเรา

Bodwell High School เป็นโรงเรียนประจำแบบเอกชนชายหญิงของประเทศแคนาดาที่ให้การศึกษาในระดับชั้น 8-12 และหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัย โรงเรียน Bodwell High School ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีทัศนียภาพสวยงามของเมือง Vancouver, British Columbia โรงเรียนได้รับการรับรองและตรวจสอบโดยกระทรวงการศึกษาของ British Columbia และเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในบรรดาโรงเรียนประจำของแคนาดา นักเรียนที่จบการศึกษาส่วนใหญ่ของ Bodwell (97%) ประสบความสำเร็จในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย และหลาย ๆ คนเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

ขณะที่มุ่งมั่นในการทำให้วัตถุประสงค์หลักของการประสบความสำเร็จในการได้รับความรู้ทางการศึกษา Bodwell ยังให้ความสนใจอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทางร่างกาย ด้านสุนทรียศาสตร์ และด้านวัฒนธรรมอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อหล่อหลอมให้นักเรียนก้าวขึ้นเป็นเยาวชนที่มีความรอบรู้และมีความสมดุล

Star Awards Winner
รางวัลโรงเรียนมัธยมปลายแห่งปี 2014 & 2015 ของ STM!

Bodwell ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Study Travel Magazine นิตยสารผู้นำในอุตสาหกรรม และทางโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนมัธยมปลายแห่งปีสำหรับปี 2014 และอีกครั้งในปี 2015 รางวัล

ส่งข้อมูลถึงเรา!

Fill out my online form.
boarding school expansion
พิธีเปิด - 7 กันยายน 2017

คำกล่าวชื่นชมจากนักเรียน

Zachary จากแคนาดา

Zachary พูดคุยถึงประสบการณ์ของตนที่ Bodwell High School

นักเรียนที่มีความหลากหลาย

มีความรู้สึกอย่างไรที่สำเร็จการศึกษาจาก Bodwell High School

คำกล่าวชื่นชมจากผู้ปกครอง

ขอบคุณที่ดูแลบุตรสาวของดิฉัน "Irina ได้ใช้เวลาสี่ภาคการศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่โรงเรียน ในฐานะผู้ปกครองไม่มีคำกล่าวใดที่จะสามารถแสดงความรู้สึกขอบคุณที่มีต่อคุณได้ บุตรสาวของดิฉันเข้าชั้นเรียนด้วยความสนุกเพลิดเพลิน ทั้งนี้เป็นเพราะคุณครูของโรงเรียน เธอสนุกกับการเรียนและเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เธอได้ใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุดพักผ่อนที่โรงเรียน เธอได้เข้าพักในห้องที่สะอาด ได้รับประทานอาหารเช้าและอาหารเย็นแสนอร่อย ทั้งนี้เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ปรุงอาหารและเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค เธอได้รู้จักกับเพื่อน ๆ จากประเทศต่าง ๆ ต้องขอขอบคุณทุก ๆ คนที่โรงเรียน " ผู้ปกครองนักเรียนของ Bodwell

สถิติของมหาวิทยาลัย

ทีมงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและด้านอาชีพของ Bodwell ได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการประชุมเชิงปฏิบัติการและการนำเสนองานในด้านการแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยจำนวนมาก ทีมงานสนับสนุนให้นักเรียนทำการเลือกและสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วทั้งแคนาดา สหรัฐฯ และทั่วโลก

ในปี 2016 ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 163 คน ได้รับข้อเสนอตอบรับเข้าศึกษาต่อจำนวนทั้งสิ้น 337 ข้อเสนอ จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน 92 แห่ง ในจำนวน 12 ประเทศ

97%

ของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาของเราได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับโปรแกรม

หลักสูตรของ Bodwell High School ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเป็นหลักสูตรที่มีความหมาย มีความหลากหลาย มีความสมดุลและที่สำคัญที่สุดเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาส่วนบุคคล ทางสติปัญญาและทางร่างกายที่ประสานสอดคล้องกัน Bodwell ยังดำเนินการปรับปรุงและดำเนินหลักสูตรที่ยึดถือมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการแห่ง British Columbia

ด้วยความมุ่งมั่นต่อการศึกษาที่ก้าวหน้ามีนวัตกรรม Bodwell จัดหาแล็บท็อปที่เหมาะสมสำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาวิจัยทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียนทุกคน ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์อย่างเช่น  Microsoft Office 365, Adobe Creative Cloud เป็นต้น ทีมงานเฉพาะด้าน IT ของเราจะให้ความช่วยเหลือที่ครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งการจัดตารางเวลาและตรวจติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับเนื้อหาที่เหมาะสมอีกด้วย

ครูผู้สอบที่ Bodwell ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ผู้ที่พร้อมที่จะรับฟังและให้ความช่วยเหลือ

Experienced teachers
Music Students

ตารางเรียนสามภาคการศึกษา – ปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสามภาคเรียน: ภาคฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-ธันวาคม) ภาคฤดูหนาว (มกราคม-เมษายน) และภาคฤดูร้อน (เมษายน-กรกฎาคม) นักเรียนใหม่สามารถเริ่มเข้าเรียนได้ในช่วงเริ่มต้นการศึกษาของทุกภาคการศึกษา ระบบสามภาคเรียนทำให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมของโรงเรียนได้เร็วขึ้นและทำให้เรียนจบ 3 ชั้นเรียนในเวลา 2 ปีได้หากต้องการ

นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมในหลักสูตรการศึกษาพิเศษด้านกีฬาและกิจกรรมอื่น ๆ ทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและสันทนาการจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงการเดินทางทัศนศึกษาที่โรงละคร การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ การเดินทางไปยังเมืองอื่น ๆ ในแคนาดา ฯลฯ

นอกเหนือไปจากการเรียนวิชาต่าง ๆ เป็นเวลารวม 30 ชั่วโมงในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้ว นักเรียนทุกคนจะเข้าร่วมในชั้นเรียนเสริมเป็นเวลาสามชั่วโมงในช่วงเช้าของทุกวันเสาร์ ในแต่ละภาคการศึกษานักเรียนจะลงทะเบียนในหลักสูตรวันเสาร์ โดยลงเรียนหนึ่งในสาขาวิชาดังต่อไปนี้: -วิชาเสริมภาษาอังกฤษ (English Enrichment)-การเป็นพลเมืองของโลก (Global Citizenship) -ประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอาชีพ (Career Exposure) -การศึกษานอกสถานที่และกีฬา (Outdoor Education & Sports) -สื่อใหม่ประเภทต่าง (New Media) และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ในแต่ละภาคการศึกษานักเรียนจะได้รับการแนะนำเพื่อทำการเลือกและสมัครลงทะเบียนหลักสูตรวันเสาร์ ซึ่งจะมีการวัดผลและรวมเข้าไว้ในใบรายงานผลการเรียน

extracurricular activities
boarding school program

นักเรียนจะอาศัยอยู่ในหอพักที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียน (ได้รับการออกแบบให้รองรับนักเรียนได้มากกว่า 500 คน) ห้องพัก (ความจุ 2-4 คน) มีวิวที่สวยงามของเทือกเขาและอ่าว นักเรียนจะพักอาศัยในหอพักแยกเยาวชนชายหญิง โดยอยู่ภายใต้การดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยผู้ให้คำปรึกษาด้านเยาวชน

นักเรียนประจำของเราได้รับทักษะที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตในสี่สาขาดังต่อไปนี้: ทักษะในการดูแลรับผิดชอบตนเอง ทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์ การวางแผนส่วนบุคคลและความเป็นผู้นำ

นักเรียนใหม่ทุกคนจะเริ่มต้นด้วยโปรแกรมนักเรียนประจำ เมื่อสำเร็จโปรแกรมนักเรียนประจำแล้ว นักเรียนสามารถสมัครเพื่อย้ายไปสู่โปรแกรมโฮมสเตย์ของ Bodwell

โปรแกรมโฮมสเตย์ - อีกหนึ่งตัวเลือกคือการเข้าพักในโฮมสเตย์ ที่ครอบครัวในแคนาดาได้รับการคัดเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยที่นักเรียนจะได้เข้าพักในห้องพักส่วนตัวของตน

homestay program

ตารางเวลาปกติในแต่ละวัน

หลักสูตร 6 L ของเรา – การมีความรอบรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล | พื้นฐานสำคัญของชีวิตที่ประสบความสำเร็จ | ที่ Bodwell เราเชื่ออย่างยิ่งว่าเป้าหมายการศึกษาที่มีประสิทธิภาพบางเป้าหมายทำงานร่วมกันเพื่อชี้แนะแนวทางการพัฒนาลักษณะนิสัยของเยาวชนให้มีความสมดุล แนวความคิดนี้เป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างในการดำเนินงานของเราที่ Bodwell ซึ่ง “6 L” ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของแนวความคิดดังกล่าว แต่ละ L คือส่วนสำคัญของประสบการณ์ที่ Bodwell ทั้งในแง่ของโปรแกรมการศึกษาและโปรแกรมโรงเรียนประจำ

"ระบบของบ้านพัก" – เมื่อมาถึง นักเรียนจะได้รับการจัดให้เข้าพักในหนึ่งใน "บ้านพัก" จากจำนวนทั้งหมดหกหลัง ซึ่งพลเมืองของสังคมในอนาคตเหล่านี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมที่จำเป็นต้องใช้ในการอยู่อาศัยร่วมกัน ค่านิยมซึ่งมีอยู่โดยทั่วไปในสังคมมากมายทั่วโลก นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสมอภาคและความยุติธรรมทางสังคม แนวทางแก้ไขความขัดแย้งที่ไม่ใช้ความรุนแรงและเป็นไปในทางสันติ การทำความเข้าใจและการยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง ความเห็นอกเห็นใจและการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นและการให้เกียรติต่อศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล

LEARN

house_2017_courage-150x154

บ้านแห่งความกล้าหาญ

เรียนรู้เพื่อความก้าวหน้าด้วยภาษาอังกฤษ

ในการเดินทางไปสู่อีกประเทศหนึ่งและเรียนรู้ภาษาใหม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความกล้าหาญ  การก้าวผ่านความหวาดกลัวต่อความล้มเหลวและการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการฟื้นตัวและความไม่ย่อท้อเป็นสิ่งสำคัญ “ความกล้าหาญ” เป็นแนวความคิดเชิงบวกแบบลงมือปฏิบัติที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายเพื่อประสบความสำเร็จ

LIBERATE

house_2017_discovery-150x154

บ้านแห่งการค้นพบ

ปลดปล่อยความคิดทางด้านวิชาการให้เป็นอิสระ

กระบวนการในการสำรวจค้นพบเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นของการเรียนรู้ นักเรียนจะได้สำรวจค้นพบแนวคิด ความสนใจ พร้อมทั้ง “สถานที่” และเป้าหมายในการแสวงหาใหม่ ๆ “การค้นพบ” เป็นคำที่แสดงความห้าวหาญ สื่อถึงการออกสำรวจค้นหาและการปลดปล่อยให้มีเสรีภาพ

LIVE

house_2017_spirit-150x154

บ้านแห่งจิตวิญญาณ

ใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉงและดีต่อสุขภาพ

คำว่าจิตวิญญาณคือสิ่งที่ถือว่านำพละกำลังและชีวิตมาให้กับตัวเรา จิตวิญญาณของสถานศึกษา จิตวิญญาณของทีมและจิตวิญญาณของวัยรุ่นต่างเป็นสิ่งอธิบายและบ่งบอกถึงความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ คำว่า “จิตวิญญาณ” เป็นแนวความคิดที่แสดงถึงความมีชีวิตชีวาและกระฉับกระเฉง ซึ่งส่งเสริมแนวทางแบบกระตือรือร้นของการเป็นอยู่และความเจริญก้าวหน้า

LEAD

house_2017_unity-150x154

บ้านแห่งความสามัคคี

มีความเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

ความสามัคคีบ่งบอกถึงความเป็นหนึ่งเดียวและความสมบูรณ์โดยไม่มีการแบ่งแยก ผู้นำจำเป็นต้องนำพาผู้คนมารวมและเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างให้เกิดความก้าวหน้าและการพัฒนา “ความสามัคคี” เป็นแนวความคิดทรงพลังที่ท้าทายเราให้มองข้ามการแบ่งแยกและขอบเขตที่ขวางกั้นระหว่างผู้คน

LOOK

house_2017_legacy-150x154

บ้านแห่งการสืบทอดคุณค่า

สะท้อนความคิดภายในตนเองและมองไปยังอนาคต

คำว่าการสืบทอดคุณค่าอธิบายถึงสิ่งที่เราตัดสินใจกระทำให้บรรลุผลสำเร็จในชีวิต เป็นเป้าหมายหลักของเรา เพื่อทิ้งไว้เป็นมรดกอันดีงามให้บุคคลรุ่นต่อไปได้รับประโยชน์ เราปรารถนาให้นักเรียนของเราได้สะท้อนความคิดภายในดูว่าตอนนี้ตัวเองเป็นใครและต้องการเป็นใครในอนาคต “การสืบทอดคุณค่า” เป็นแนวคิดที่มีความเป็นผู้ใหญ่และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิด การลงมือปฏิบัติและค้นหาความหมาย

LOVE

house_2017_harmony-150x154

บ้านแห่งความสมานฉันท์

รักโลกและเพื่อนมนุษย์

ความสมานฉันท์ปรองดองเป็นภาวะแห่งสันติหรือความสมดุล – เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกันเพื่อทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและหาทางจัดการกับความแตกต่างที่มีเหล่านี้ การสร้างความสมานฉันท์ไม่ใช่เรื่องง่าย ความสมานฉันท์เป็นการปฏิบัติที่สมดุลต่อเนื่องในการประนีประนอมและดูแลเอาใจใส่ การสร้าง “ความสมานฉันท์” คือสิ่งที่ทำให้ความหลากหลายยืนหยัดอยู่ได้ โดยใช้เวลาและความอุตสาหะ

ตารางเวลาปกติในแต่ละวัน

ประโยชน์ของโปรแกรมโรงเรียนประจำ

ประโยชน์ที่แท้จริงของโปรแกรมโรงเรียนประจำของ Bodwell คืออะไร

7:00 ... ตื่นนอน
7:30 - 8:00 ... อาหารเช้า
8:20 - 11:30 ... เข้าชั้นเรียน
11:30 - 12:10 ... อาหารกลางวัน
12:10 - 15:30 ... เข้าชั้นเรียน
15:30 - 17:30 ... กิจกรรมกีฬาและการศึกษาพิเศษ
17:30 - 18:30 ... อาหารเย็น
18:30 - 20:00 ... เวลาว่าง
20:00 - 21:30 ... ช่วงเวลาทำการบ้าน
22:00 - 22:30 ... อาหารว่างรอบดึก
22:30 ... เคอร์ฟิว
ชีวิตในโรงเรียนประจำ - มุมมองของนักเรียน

ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมโรงเรียนประจำ

สถานที่ตั้งของเรา

เมืองตอนเหนือของ Vancouver เป็นชุมชนที่ปลอดภัยและเป็นมิตร ซึ่งเต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงาม แวดล้อมไปด้วยภูเขาที่สวยงามทางตอนเหนือและชายหาดที่งดงามทางตอนใต้ วิทยาเขตที่มีพื้นที่ 70000 ตารางเมตร สามารถมองเห็นทะเลและอยู่ไม่ห่างจากสวนสาธารณะของเมือง

สถานประกอบการอำนวยความสะดวกที่มีความทันสมัย ซึ่งมีสระว่ายน้ำในร่มหนึ่งสระ โรงยิม 2 แห่ง โรงละครสำหรับใช้ในการเรียนการสอน 2 แห่ง ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดและห้องดนตรี นอกจากนี้ Bodwell ยังนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับทุกชั้นเรียน โดยติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น SMARTBoard หรือจอโทรทัศน์ความละเดียดสูง

Our Location

เดินเยี่ยมชมภายในโรงเรียนของเรา

ใช้ลูกศรที่ปรากฏอยู่ที่พื้นเพื่อนำทางเข้าสู่อาคาร เคลื่อนโทรศัพท์เพื่อชมทิศทางแบบ 360 องศา หรือดูบนจอคอมพิวเตอร์ คลิกที่เมาส์บนหน้าต่างการเยี่ยมชมค้างไว้เพื่อเคลื่อนย้ายไปรอบ ๆ บริเวณ คลิกที่ตัวเลขทางด้านขวาเพื่อไปยังชั้นอื่น ๆ ของโรงเรียน

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ BODWELL

• ประเภทของโรงเรียน: โรงเรียนประจำแบบเอกชนรองรับนักเรียนชายหญิงตั้งแต่เกรด 8-12
• ปีที่ก่อตั้ง: 1991
• อายุของนักเรียน: 13-18 ปี
• จำนวนนักเรียน: เฉลี่ยประมาณ 600 คน จากประเทศต่าง ๆ จำนวนมากกว่า 40 ประเทศ
• ขนาดชั้นเรียนเฉลี่ย: 18 (สูงสุด 24)
• จำนวนพื้นที่รองรับนักเรียนประจำ: 500
• ศูนย์ให้ความช่วยเหลือนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง ดำเนินงานโดยทีมงานเจ้าหน้าที่มืออาชีพกว่า 100 คน

• ระบบสามภาคการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ทำให้สามารถสำเร็จการศึกษาในโปรแกรมแบบสามปีได้ภายในสองปี นักเรียนมีโอกาสเริ่มต้นภาคการศึกษาในเดือนกันยายน มกราคม หรือเมษายน
• โปรแกรมที่นำเสนอ: ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยม (Dogwood Diploma) ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของ British Columbia การเตรียมพร้อมด้านวิชาการ หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยม และการเตรียมความพร้อมการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
• นักเรียนที่จบการศึกษาส่วนใหญ่สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ

• วิธีการเข้าหาดูแลนักเรียนแต่ละคนอย่างทั่วถึง สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร ห้องเรียนที่กว้างขวาง
• ที่พักในหอพักในพื้นที่ของโรงเรียนหรือการเข้าพักอาศัยกับครอบครัวชาวแคนาดา
• โปรแกรมส่งเสริมด้านกีฬาและกิจกรรมด้านวัฒนธรรม โรงเรียนมีสระว่ายน้ำในร่มหนึ่งสระ โรงยิม 2 แห่ง โรงละครสำหรับการเรียนการสอน 2 แห่ง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด และห้องดนตรี
• ค่าธรรมเนียมการศึกษา (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด) สำหรับ 2 ภาคการศึกษา อยู่ที่ $38,600 CAD ในการเข้าศึกษาแบบประจำ

พร้อมแล้วหรือยังสำหรับก้าวแรก

Josephine

ติดต่อเรา!

สำหรับข้อมูลการรับสมัคร ราคา และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับโรงเรียน กรุณาติดต่อ Josephine Lee หรือหนึ่งในผู้แทนการศึกษาของเราในเมืองที่อยู่ใกล้คุณ

ติดตามเรา!

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

สถาบันที่เกี่ยวข้อง

BC Ministry of Education
Study in BC Canada
The College Board - AP
FISA BC

In your language...

Read about us in your own language

EN

English

ZH

简体中文

RU

русский

ES

Español

JP

日本語

PT

Português

ZH

繁體中文

KO

한국어

IT

Italiano

VI

Tiếng Việt

TR

Türkçe

TH

ภาษาไทย

AR

 اللغة العربية

FA

 فارسی

DE

Deutsch

FR

Français

Ready to begin your Bodwell education? Apply online today!

Subscribe to Bodwell News

Email Address